OSDn

Informacje o stanie przyłączeń źródeł wytwórczych energii elektrycznej do sieci OSDn

Informację opublikowano dnia: 03.01.2022 r.
Informacja dotyczy okresu: IV kwartał 2021 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833, z późn. zm.), OSDn informuje o:

  1. Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.
L.P. Moc przyłączeniowa Napięcie przyłączenia Rodzaj instalacji Data wydania warunków przyłączenia Lokalizacja przyłączenia
1. 0,989 MWp 6,3 kV Zakład wytwarzania energii W toku Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A

Zgodnie z  art. 7 ust. 8l pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833, z późn. zm.), OSDn informuje, że:

  1. Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV na obszarze OSDn, a także planowane wartości tych mocy w okresie kolejnych 5 lat, przedstawia tabela:
Nazwa obszaru Stacja elektroenergetyczna Rok Dostępna moc przyłączeniowa [MW]
Stary Zakład GSZ-I
2021 9
2022 9
2023 9
2024 9
2025 9
2026 9

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informacja jest aktualizowana raz na kwartał a łączna moc przyłączeniowa jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci OSDn.