Ciepła woda z sieci miejskiej

Oferujemy Państwu możliwość podniesienia bezpieczeństwa i komfortu w mieszkaniach poprzez likwidację piecyków gazowych i zastąpienie ich dostawą ciepłej wody użytkowej z węzła cieplnego

Nasz cel:
zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu dla wszystkich naszych Odbiorców ciepła w budownictwie wielorodzinnym

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Ostrowcu Św. (MEC) zachęca wszystkich zarządców/mieszkańców budynków wielorodzinnych do podniesienia bezpieczeństwa i komfortu w swoich mieszkaniach, proponując zmianę dotychczasowych gazowych podgrzewaczy ciepłej wody na system zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową z sieci miejskiej. Program skierowany jest do mieszkańców Ostrowca Św., którzy mieszkają w zasięgu całorocznie czynnej sieci ciepłowniczej.

Nasza oferta dostawy ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej to:

  • bezpieczeństwo
  • komfort
  • pewność dostaw
  • dostępność
  • ekologiczność
  • konkurencyjność

Bezpieczeństwo

Czad nazwany jest cichym zabójcą. Często pojawia się w sytuacjach zupełnie banalnych, np. w trakcie kąpieli w łazience, w której zainstalowano gazowy przepływowy podgrzewacz wody. Pojawieniu się tlenku węgla nie towarzyszą sygnały ostrzegawcze. Czad nie posiada smaku, zapachu, barwy i nie jest drażniący. Przy wysokich stężeniach tlenku węgla następuje nagła utrata przytomności, a następnie w ciągu kilku minut dochodzi do śmierci. Piecyk gazowy do spalenia 1 m3 gazu potrzebuje 10 m3 powietrza i o tyle proporcjonalne jest mniej tlenu w mieszkaniu, co wpływa na złe samopoczucie i bóle głowy.
Ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej jest najbezpieczniejszym sposobem zaopatrzenia mieszkań w ciepłą wodę do celów użytkowych. To gwarancja bezpieczeństwa Twojego i Twoich bliskich. Eliminując piecyk gazowy z mieszkania eliminujesz zagrożenia związane z zatruciem tlenkiem węgla jednocześnie rozwiązując problem niedrożnych kanałów spalinowych i wentylacyjnych wymagających kosztownych remontów i systematycznych przeglądów.

Komfort

Użytkownicy ciepłej wody użytkowej podgrzewanej z sieci miejskiej odkręcają kran i ciepła woda płynie niemal natychmiast. Można jednocześnie korzystać z wielu punktów czerpalnych np. w łazience i kuchni. Otwarcie każdego kranu nie powoduje obniżenia temperatury ciepłej wody. Po likwidacji piecyków gazowych nie trzeba już pilnować terminów przeglądów, oraz dbać o zapewnienie dopływu powietrza niezbędnego do spalania gazu. W miejscu piecyków uzyskujemy poprawę estetyki pomieszczeń oraz dodatkową przestrzeń do dowolnego zagospodarowania.

Pewność dostaw

Pracownicy MEC dbają o to, aby system ciepłowniczy działał sprawnie. Pogotowie ciepłownicze MEC pozostaje do dyspozycji klientów 24 godziny na dobę. Nie musisz już wzywać fachowców do piecyka gazowego to my gwarantujemy ciągłość dostaw ciepła.

Dostępność

Ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej jest dostępne przez 365 dni w roku, a jego parametry regulowane są przez automatykę zainstalowaną we wszystkich węzłach cieplnych MEC.

Ekologia produkcji

Produkcja oraz przesył ciepła sieciami preizolowanymi w MEC opiera się na nowoczesnych jednostkach kotłowych wyposażonych w skuteczny system odpylania, a spalany miał węglowy posiada niską zawartość siarki co w konsekwencji czyni nasze „ciepło” przyjazne środowisku. Korzystanie z miejskiej sieci ciepłowniczej oznacza też brak własnych emisji spalin, np. z kotłowni gazowej lub pieca węglowego.

Konkurencyjność

Ciepło z sieci miejskiej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej to najkorzystniejsze rozwiązanie dla budownictwa wielorodzinnego. Koszty jej przygotowania są porównywalne do kosztów jakie są ponoszone przy podgrzewaniu wody w łazienkowych piecykach gazowych, a uwzględniając koszty obowiązkowych przeglądów, usług serwisowych i amortyzacji piecyka gazowego okazują się bezkonkurencyjne.

schemat_ccw

Schemat funkcjonowania c.o. i c.c.w. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.