Ogłoszenia

Informacja dla Odbiorców energii elektrycznej.

w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018.2538).

Klientów będących odbiorcami końcowymi informujemy, że Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. pracuje nad tym, aby wprowadzić modyfikacje wynikające z nowych warunków prawnych w możliwie jak najszybszym czasie, m.in. dostosowując systemy obsługowe i rozliczeniowe. Zgodnie z ustawą, zmiany umów zostaną zakomunikowane Klientom do 1 kwietnia 2019 r., ze skutkiem obowiązywania od 1 stycznia 2019 r.


System monitoringu budynków.

W dniu 30.05.2018 r. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. podpisała umowę prewencyjną z PZU S.A.  w kwocie 10.000,00 zł na zakup systemu monitoringu budynków przy ul. Mickiewicza 8, ul. Kwiatkowskiego 4 oraz ul. Samsonowicza 2. Dzięki pozyskanej kwocie zakupiono 11 sztuk kamer wraz z rejestratorami obrazu. Zakończenie prac instalacyjnych nastąpiło w dniu 30.11.2018 r. Otrzymane środki z PZU S.A. pozwoliły na zminimalizowanie ryzyka kradzieży mienia znajdującego się na wyżej wymienionych lokalizacjach. 


E-faktura

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w kwietniu 2016 r. MEC Sp. z o. o. wprowadza w swoim systemie informatycznym możliwość korzystania przez naszych Odbiorców z usługi faktur elektronicznych (e-Faktur), jednocześnie informujemy iż trwają prace wdrożeniowe nad uruchomieniem elektronicznego Biura Obsługi Klientów – o ich zakończeniu poinformujemy Państwa.

Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania Państwa faktury będą błyskawicznie dostarczane na skrzynkę e-mail lub będą mogły być pobrane bezpośrednio z internetowego eBOK-u, a to wszystko z poziomu własnego komputera, tabletu czy smartfona.