Informujemy, że 28.05.2021 r. biuro MEC jest nieczynne.

Informujemy, że 28.05.2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Powyższy dzień jest wyznaczony jako dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 01.05.2021 r. (Dz.U. z 2020 poz. 1920).


Budowa instalacji oczyszczania spalin dla kotła wodno rusztowego nr K-5 typu WR-25

przetarg na: budowę instalacji oczyszczania spalin dla kotła wodno rusztowego nr K-5 typu WR-25,  na terenie Ciepłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Św.

wyjaśnienia nr 1

ogłoszenie o przetargu
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 – formularz ofertowy
załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno-Użytkowy
załącznik nr 3 – projekt umowy
załącznik nr 4 – protokół z oględzin
załącznik nr 5 – oświadczenia po RM i KS


Informacja o zmianie taryfy dla ciepła.

 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OKA.4210.5.2021.PS z dnia 11 lutego 2021r. zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła MEC Sp. z o.o. Nowa taryfa będzie obowiązywać od dnia 1 marca 2021r.
Pełny tekst taryfy dla ciepła został opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2021 r., Nr 36/2021.

Zmiana taryfy była wymuszona znacznym wzrostem kosztu zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Podwyższeniu uległy ceny związane z wytwarzaniem ciepła, natomiast ceny na przesyle pozostały niezmienione.

zaktualizowany tekst taryfy dla ciepła