Przetargi rozstrzygnięte

Wykonanie okresowego badania stanu zagrożenia porażeniowego od urządzeń elektroenergetycznych 110 kV i 6 kV

w postępowaniu na: wykonanie okresowego badania stanu zagrożenia porażeniowego od urządzeń elektroenergetycznych 110 kV i 6 kV na obszarze Starego Zakładu w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało wybrane Centrum Badań, Pomiarów i Automatyki Elektrycznej Jarosław Staroń
32-543 Myślachowice, ul. Płocka 41

protokół postępowania


Zakup wraz z dostawą węgla

w postępowaniu na: zakup wraz z dostawą węgla dla ciepłowni MEC Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na sezon grzewczy 2016/2017 limity dostaw zostały przydzielone:

  1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Spedycyjne PETEK Rupik i Tarnówka sp. jawna
  2. Trans-Z Czesław Ziach
  3. Transport Towarowy, Handel Opałem Mirosław Stasiak
  4. „CARBO” Spółka jawna Zbigniew Krupski, Miron Wróblewski

ogłoszenie


sprzedaż prawa własności działek gruntu

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na: sprzedaż prawa własności działek gruntu oznaczonych nr 84/6 (Obr.19 ark.V) o powierzchni 0,0166 ha, nr 84/4 (Obr.19 ark.V) o powierzchni 0,0022 ha oraz nr 86/7 (Obr.19 ark.V) o powierzchni 0,0025 ha położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim na Osiedlu Stawki, zabudowanych budynkiem murowanym o powierzchni zabudowy 178 m2, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

protokół z postępowania


wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji bocznicy kolejowej

w postępowaniu na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji bocznicy kolejowej należącej do Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. z dostosowaniem jej do aktualnie obowiązujących przepisów prawa wraz z przygotowaniem wszelkiej dokumentacji określonej przepisami prawa w celu uzyskania w imieniu zamawiającego świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej zostało wybrane:
Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul. Tuwima 28
90-002 Łódź
protokół z postępowania.