Pogotowie cieplne

Odbiorca indywidualny

Pogotowie cieplne tel. 41 266 62 02 przyjmuje zgłoszenia całą dobę

W przypadku zgłoszeń nieszczelności w obrębie wymiennikowni i na przyłączu realizacja zgłoszenia odbywać się będzie niezwłocznie po jego przyjęciu.

W przypadku zgłoszenia zaniżenia temperatury, konieczności zmiany parametrów automatycznej regulacji zgłoszenia przyjmowane będą całodobowo, natomiast ich realizacja odbywać się będzie w następnym dniu roboczym.

Odbiorca może samodzielnie dokonać uruchomienia węzła lub go wyłączyć zgodnie z instrukcją obsługi węzła.

Uzupełnienie wody w instalacji wewnętrznej i odpowietrzenie grzejników leży po stronie Odbiorcy ciepła.

Zaleca się przed sezonem grzewczym kontrolę stanu baterii w regulatorze pokojowym.

MEC nie ponosi odpowiedzialności za złą pracę instalacji wewnętrznej grzewczej oraz c.c.w. spowodowaną wadami wykonawczymi instalacji (brak możliwości regulacji, brak możliwości odpowietrzenia, wadliwa moc grzejników).

Wady instalacji wewnętrznej mogą być usuwane przez służby MEC na podstawie pisemnego zlecenia za odpłatnością kalkulowaną powykonawczo. Pompa cyrkulacyjna stanowi element wewnętrznej instalacji c.c.w. i pozostaje na majątku i eksploatacji Odbiorcy (MEC nie dostarcza pompy).

uruchomienie i wyłączenie węzła cieplnego
instrukcja obsługi wymiennikowni CCW
instrukcja obsługi wymiennikowni CO

Mieszkańcy budynków jednorodzinnych

Pogotowie cieplne tel. 41 266 62 02 przyjmuje zgłoszenia całą dobę.

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych

O.S.M.
W dni robocze od 15oo do 7oo oraz w dni wolne od pracy przez cała dobę zgłoszenia przyjmuje portier-dyspozytor – tel. 41 263 11 01.

OTBS oraz ZUM
W dni robocze od 15oo do 20oo oraz w dni wolne od pracy w godzinach od 7oo do 20oo zgłoszenia pod nr telefonów: 41 248 23 23 i kom. 661 418 268.

HUTNIK
Administracja „Ogrody”
poniedziałek – piątek od 6oo do 22oo – tel. 41 266 56 92
sobota – niedziela dyżur domowy tel. 507 192 801

Administracja Kościuszki 5A
poniedziałek – piątek od 6oo do 22oo – tel. 41 263 65 86
sobota – niedziela dyżur domowy tel. 512 023 502

KRZEMIONKI
Administracja I: os. Stawki, Patronackie, Radwana 12, 14, Rynek 9, Siennieńska 9
poniedziałek – piątek 7oo – 15oo, tel. 41 262 40 16
Administracja II: os. Rosochy, Ogrody 5, 24
poniedziałek – piątek 7oo – 15oo, tel. 41 262 49 41
Grupa konserwatorów: poniedziałek – piątek 15oo – 7oo
oraz w dni wolne od pracy 24h – tel. 41 262 43 00

Twój Dom
W każdy dzień 24h na dobę zgłoszenia są przyjmowane pod nr – tel. 41 263 11 27.