Dostawa oleju napędowego

w postępowaniu na: dostawę (sprzedaż) standardowego oleju napędowego w okresie 07.2017 – 06.2018 dla Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Świętokrzyskim została wybrana firma:

Transoil Energy

protokół z postępowania