Jak wygląda procedura rozpoczęcia korzystania z CCW ?

Procedura poszerzenia zakresu usług z MEC o ciepłą wodę użytkową dla budynków korzystających już z ciepła do ogrzewania jest bardzo prosta. Wystarczy aby mieszkańcy zgłosili swoją wolę do Administratora budynku (zarządcy wspólnoty mieszkaniowej).

Warunkiem rozpoczęcia przygotowania inwestycji jest zgoda przynajmniej połowy mieszkańców budynku.

Przy realizacji inwestycji MEC oprócz rozbudowy węzła, partycypuje w kosztach budowy w wysokości 500 zł na przyłączone mieszkanie.

O kolejności przyłączanych budynków do ccw decydować będzie kolejność złożenia wniosku przez zarządcę budynku.

Bliższych informacji udzielą pracownicy MEC Sp. z o. o. w Ostrowcu Św.
przy ulicy Sienkiewicza 91, tel. 41 266 47 33 wew. 40,44 – Dział Techniczny.

Program ciepła woda z sieci miejskiej