Energia elektryczna

Informacje ogólne

Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Henryka Sienkiewicza 91 decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.4711.24.5.2020.DSł z dnia 13 sierpnia 2020 wyznaczona została operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 21 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2030 roku na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej – z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art.9h ustawy – Prawo Energetyczne.

Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej udzieloną decyzją z dnia 30 stycznia 2020 roku Nr DEE/406/189/W/OKA/2020/PS na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Obszaru Przemysłowego „Stary Zakład” znajdującego się w mieście Ostrowiec Świętokrzyski, sieciami 6kV, oraz 0,4/0,230 kV oraz koncesję na obrót energią elektryczną udzieloną decyzją z dnia 30 stycznia 2020 roku Nr OEE/11306/189/W/OKA/2020/PS.