Przetargi aktualne

Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby dalszej odsprzedaży na lata 2022 – 2023.

przetarg na: dostawę energii elektrycznej dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby dalszej odsprzedaży na lata 2022 – 2023.


wyjaśnienia

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 – formularz oferty
załącznik nr 2 – JEDZ
załącznik nr 3 – oświadczenie GUD
załącznik nr 4 – grupa kapitałowa
załącznik nr 5 – tajemnica przedsiębiorstwa
załącznik nr 6 – wykaz dostaw
załącznik nr 7 – projekt umowy
załącznik nr 8 – RODO
załącznik nr 9 – zobowiązanie innego podmiotu
2021-OJS163-429766-pl-ts.pdf
miniportal.pdf