Energia elektryczna

TABELE CEN I STAWEK OPŁAT

INFORMACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 listopada 2021 (Dz.U.z 30 listopada 2021 poz2185) wysokość stawki kogeneracyjnej na rok 2022 wynosi 4,06 zł/MWh.

Zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 66/2021 w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2022  stawka opłaty OZE wynosi 0,90 zł/MWh

Zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 56/2021 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2022 od nia 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 stawki opłaty mocowej bez podatku dla odbiorców końcowych wynoszą :

  • 2,37 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 1) Ustawy);
  • 5,68 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 2) Ustawy);
  • 9,46 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 3) Ustawy);
  • 13,25 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 4) Ustawy);
  • 0,1026 zł/kWh – w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż określonych w art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy (art. 89a ust. 1 pkt 2) Ustawy).
Stawka opłaty przejściowej na rok 2022 wynosi dla grupy odbiorców: B21 0,19 zł/kW/m-c
C21, C11 0,08 zł/kW/m-c

DYSTRYBUCJA

Zmiana taryfy została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OKA-4211.27.2022AZa z dnia 15 listopada 2022 r.

1. Ceny i stawki opłat dla grup taryfowych zasilanych z sieci niskiego napięcia:

STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE GRUPA TARYFOWA
C21 C21em C11 C11em
Dystrybucja
Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0095
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/układ pom. 13,87 3,11
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh 0,15259 0,30518*
0,22889**
0,11981 0,23962*
0,17972**
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 10,40 2,6*
10,4**
4,89 1,22*
4,89**
Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 0,08

*) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 1 (patrz w pełnym tekście taryfy)
) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 2 (patrz w pełnym tekście taryfy)

2. Ceny stawki opłat za energię elektryczną dla grupy taryfowej zasilanej z sieci średniego napięcia:

STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE GRUPA TARYFOWA
B21 B21EM B22
Dystrybucja
Stawka jakościowa zł/MWh 9,49
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/układ pom. 48,71
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MW
– całodobowy 109,88 219,76*
164,82**
– szczytowy 139,55
– pozaszczytowy 98,23
Składnik stały stawki sieciowej w zł/MW/m-c 8 718,26 2 179,57*
8 718,26
8 718,26
Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 0,19

*) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 1 (patrz w pełnym tekście taryfy)
) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 2 (patrz w pełnym tekście taryfy)

3. Ceny opłaty przyłączeniowej:

GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA STAWKA OPŁATY (zł/kW)
za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV 12,51 72,70
V 12,51 72,70
VI *) 12,51 72,70
VI **) 7,87 8,13

*) – w przypadku, gdy jest budowane przyłącze
**) – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci

3a. Ceny opłaty przyłączeniowej infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV:

GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA STAWKA OPŁATY (zł/kW)
za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV 3,13 18,18
V 3,13 18,18
VI *) 3,13 18,18
VI **) 2,04 2,04

*) – w przypadku, gdy jest budowane przyłącze
**) – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci

OBRÓT

Z dniem 1 stycznia 2023 roku zmianie uległa Taryfa dla obrotu energii elektrycznej zatwierdzona uchwałą nr 27/2022 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21.11.2022

Ustalone w tabeli ceny energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ceny stawki opłat za energię elektryczną dla grupy taryfowej zasilanej z sieci średniego napięcia

Lp. Ceny i stawki opłat Jednostka B21 C21 C11
1 Obrót energią elektryczną
Cena energii elektrycznej
– calodobowa zł/MWh(kWh) 1 300,00 1,30 1,30
2 Stawka opłaty handlowej zł/m-c 150 50 9

Pliki do pobrania

Pełny tekst taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej
Pełny tekst taryfy dla obrotu energii elektrycznej
Uchwała Nr 27/2022