Energia elektryczna

TABELE CEN I STAWEK OPŁAT

DYSTRYBUCJA

Taryfa została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OKA-4211-43.2018.PS z dnia 02 września 2019.

1. Ceny i stawki opłat dla grup taryfowych zasilanych z sieci niskiego napięcia:

CENA LUB STAWKA GRUPA TARYFOWA
C21 C11
Dystrybucja
Stawka jakościowa w zł/kWh 0,013
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/układ pom. 15,87 3,20
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MWh 114,57 80,10
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 9,847 4,431
Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 0,08
Stawka opłaty OZE w zł/MWh 0,00

2. Ceny stawki opłat za energię elektryczną dla grupy taryfowej zasilanej z sieci średniego napięcia:

CENA LUB STAWKA GRUPA TARYFOWA
B21 B22
Dystrybucja
Stawka jakościowa zł/MWh 13
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/układ pom. 56,75
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MW
– całodobowy 91,42
– szczytowy 102,24
– pozaszczytowy 88,46
Składnik stały stawki sieciowej w zł/MW/m-c 8 379
Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 0,19
Stawka opłaty OZE w zł/MWh 0,00

3. Ceny opłaty przyłączeniowej:

GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA STAWKA OPŁATY (zł/kW)
za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV 28,36 62,24
V 28,36 62,24
VI *) 28,36 62,24
VI **) 7,87

*) – w przypadku, gdy jest budowane przyłącze
**) – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci

OBRÓT

Taryfa zatwierdzona uchwałą nr 19/2018 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 03.12.2018 i obowiązuje od 01.01.2019.

Ustalone w tabeli ceny energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ceny stawki opłat za energię elektryczną dla grupy taryfowej zasilanej z sieci średniego napięcia

Lp. Ceny i stawki opłat Jednostka B21 C21 C11
1 Obrót energią elektryczną
Cena energii elektrycznej
– calodobowa zł/MWh(kWh) 381,03 0,38315 0,38322
2 Stawka opłaty handlowej zł/m-c 150 50 9

Pliki do pobrania

Zmiana do taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej
Pełny tekst taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej
Pełny tekst taryfy dla obrotu energii elektrycznej
Uchwała Nr 19/2018