Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów przesyłu ciepła

w postępowaniu na: zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów przesyłu ciepła Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2018 została wybrana firma:

PGE Obrót A.a
Aleja M. J. Piłsudzkiego 51
26-110 Skarżysko Kamienna

informacja z otwarcia ofert
protokół z postępowania