Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego (rok produkcji 2017) samochodu ciężarowego.

w postępowaniu na: zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego (rok produkcji 2017) samochodu ciężarowego z trójstronnym wywrotem do przewozu 3 osób (łącznie z kierowcą) zamawiający zgodnie z punktem 19.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamyka postępowanie bez wyboru Oferenta.

oświadczenie