System monitoringu budynków.

W dniu 30.05.2018 r. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. podpisała umowę prewencyjną z PZU S.A.  w kwocie 10.000,00 zł na zakup systemu monitoringu budynków przy ul. Mickiewicza 8, ul. Kwiatkowskiego 4 oraz ul. Samsonowicza 2. Dzięki pozyskanej kwocie zakupiono 11 sztuk kamer wraz z rejestratorami obrazu. Zakończenie prac instalacyjnych nastąpiło w dniu 30.11.2018 r. Otrzymane środki z PZU S.A. pozwoliły na zminimalizowanie ryzyka kradzieży mienia znajdującego się na wyżej wymienionych lokalizacjach.