Usługi oraz czynności dodatkowe, nie objęte Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej, wykonują pracownicy MEC Sp. z o.o. posiadający stosowne uprawnienia oraz wiedzę i doświadczenie. Aby skorzystać z naszej oferty Odbiorca lub zamawiający powinien napisać zlecenie i złożyć go w siedzibie MEC Sp. z o.o.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Cennik Usług Dodatkowych pozataryfowych OSDn