Oferta cenowa na dostawę sorbentu sodowego.

oferta cenowa na: dostawę sorbentu sodowego na potrzeby instalacji odsiarczania i odazotowania spalin na terenie ciepłowni przy ulicy Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.

ogłoszenie