Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2021 i 2022

w postępowaniu na: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2021 i 2022 została wybrana oferta złożona przez:

KPW Audytor Sp. z o.o.

uchwała