Dostawa samochodu dostawczego.

w postępowaniu na: dostawę samochodu dostawczego na potrzeby Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim została wybrana oferta złożona przez:

G&G Auto Rzeszów Sp. z o.o.

protokół z postępowania