Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów przesyłu ciepła.

w postępowaniu na: zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów przesyłu ciepła na rok 2021 została wybrana oferta złożona przez:

Energia i Gaz Sp. z o.o.

protokół z postępowania