Dostawa, instalacja i uruchomienie kalorymetru

w przetargu na: dostawę, instalację i uruchomienie kalorymetru do oznaczania ciepła spalania i wyliczania wartości opałowej paliw stałych, biomasy i paliw ciekłych wraz z wyposażeniem na potrzeby ciepłowni MEC ul. Samsonowicza 2 w Ostrowcu Św. została wybrana oferta złożona przez:

protokół z postępowania