Sprzedaż nieruchomości.

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na: sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 55/1 oraz 56/3 (Obr.20 ark.IV) o łącznej powierzchni 0,0333 ha położonej w Ostrowcu Św. na osiedlu Rosochy wraz z budynkiem murowanym przemysłowym, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

protokół z postępowania