Legalizacja liczników ciepła.

w postępowaniu na: legalizację liczników ciepła zgodnie z zestawieniem, w łącznej ilości minimum 546 szt. została wybrana oferta złożona przez:

Antap Grupa Sp. z o.o.

protokół z postępowania