Sprzedaż nieruchomości przy ul. Aleja Solidarności 25

Z uwagi na fakt, że nikt nie przystąpił do przetargu „sprzedaż nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,0488 ha położoej w Ostrowcu Św. wraz z budynkiem murowanym przemysłowym”, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.
Protokół z postępowania