Dostawa (sprzedaż) standardowego oleju napędowego w okresie 05.2024 – 04.2025

w postępowaniu na: dostawę (sprzedaż) standardowego oleju napędowego w okresie 05.2024 – 04.2025
dla Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Świętokrzyskim została wybrana oferta złożona przez:

TRANSOIL Sp. z o.o. Sp. K.

protokół z postępowania