Wykonanie instalacji odpylania dla kotła wodno rusztowego nr k-2 typu wr-25, wraz z likwidacją palników olejowych.

w postępowaniu na: wykonanie instalacji odpylania dla kotła wodno rusztowego nr k-2 typu wr-25, wraz z likwidacją palników olejowych, na terenie ciepłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej została wybrana oferta złożona przez:

PPH SAWOX Jan Wolak Sp. Jawna

protokół z postępowania