Wykonanie instalacji odpylania dla kotła wodno rusztowego nr k-2 typu wr-25, wraz z likwidacją palników olejowych.

przetarg na: wykonanie instalacji odpylania dla kotła wodno rusztowego nr k-2 typu wr-25, wraz z likwidacją palników olejowych, na terenie ciepłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej

specyfikacja warunków zamówienia
załącznik nr 1 – formularz ofertowy
załącznik nr 2 – program funkcjonalno użytkowy
załącznik nr 3 – projek umowy
załącznik nr 4 – protokół oględzin
załącznik nr 5 – oświadczenia