Informacja o zmianie taryfy dla ciepła.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. informuje, iż z dniem 1 grudnia 2021 r. zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.30.2021.ESt1 z dnia 8 listopada 2021 r.

Pełny tekst taryfy dla ciepła został opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2021 r., nr 395 / 2021.

zaktualizowany tekst taryfy dla ciepła