Dostawa (sprzedaż) standardowego oleju napędowego w okresie 09.2020 – 08.2021

w postępowaniu na: dostawę (sprzedaż) standardowego oleju napędowego w okresie 09.2020 – 08.2021 dla Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Świętokrzyskim została wybrana oferta złożona przez:

Petrojet Sp. z o.o.

protokół z postępowania