Dostawa energii elektrycznej na potrzeby dalszej odsprzedaży na rok 2021.

w postępowaniu na: dostawę energii elektrycznej dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby dalszej odsprzedaży na rok 2021 została wybrana oferta złożona przez:

Energa Obrót S.A.

protokół z postępowaniem