Dostawa przesiewacza laboratoryjnego z wyposażeniem.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w przetargu na: dostawę przesiewacza laboratoryjnego z wyposażeniem na potrzeby ciepłowni MEC ul. Samsonowicza 2 informuje o unieważnieniu postępowania

informacja