Sprzedaż nieruchomości na Osiedlu Patronackim

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu: sprzedaż prawa własności działek gruntu oznaczonych nr 64/3 o powierzchni 0,0134 ha oraz nr 1/5 o powierzchni 0,0036 ha położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim na Osiedlu Patronackim, zabudowanych budynkiem murowanym o powierzchni zabudowy 134 m2, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

protokół z postępowania