Dostawa (sprzedaż) standardowego oleju napędowego w okresie 07.2019 – 06.2020

w postępowaniu na: dostawę (sprzedaż) standardowego oleju napędowego w okresie 07.2019 – 06.2020 została wybrana oferta złożona przez:

Petrojet Sp. z o.o.
protokół z postępowania