Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby dalszej odsprzedaży na rok 2019.

w postępowaniu na: dostawę energii elektrycznej dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby dalszej odsprzedaży na rok 2019 został wybrany dostawca:

Energa Obrót S. A.
Aleja Grunwaldzka 472,
80-309 Gdańsk

informacja o wyborze oferty