Dostawa energii elektrycznej na potrzeby dalszej odsprzedaży na rok 2017

w postępowaniu na: dostawę energii elektrycznej dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby dalszej odsprzedaży na rok 2017 została wybrana firma:
PGE Obrót S.A.
Aleja M.J. Piłsudzkiego 51, 26-110 Skarżsyko-Kamienna

protokół z postępowania