Wykonanie okresowego badania stanu zagrożenia porażeniowego od urządzeń elektroenergetycznych 110 kV i 6 kV

w postępowaniu na: wykonanie okresowego badania stanu zagrożenia porażeniowego od urządzeń elektroenergetycznych 110 kV i 6 kV na obszarze Starego Zakładu w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało wybrane Centrum Badań, Pomiarów i Automatyki Elektrycznej Jarosław Staroń
32-543 Myślachowice, ul. Płocka 41

protokół postępowania