Sprzedaż prawa własności działek gruntu oznaczonych nr 55/1

Przetarg na: sprzedaż prawa własności działek gruntu oznaczonych nr 55/1 (Obr.20 ark.IV) o powierzchni 0,0115 ha oraz nr 56/3 (Obr.20 ark.IV) o powierzchni 0,0218 ha położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim na Os. Rosochy, zabudowanych budynkiem murowanym o powierzchni zabudowy 262 m².

szczegóły »
wypis z rejestru gruntów »
mapa z lokalizacją »

Aktualizacja 14 kwietnia 2016

Rozstrzygnięcie

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego sprzedaż prawa własności działek gruntu oznaczonych nr 55/1 (Obr.20 ark.IV) o powierzchni 0,0115 ha oraz nr 56/3 (Obr.20 ark.IV) o powierzchni 0,0218 ha położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim na Os. Rosochy, zabudowanych budynkiem murowanym o powierzchni zabudowy 262 m²., zgodnie z Regulaminem ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym
protokół z postępowania.