Wykonanie bazaltowej wykładziny zbiornika miału węglowego

W postępowaniu na: wykonanie bazaltowej wykładziny zbiornika miału węglowego kotłów WR 24 nr 5 i nr 6 w ciepłowni w Ostrowcu Świętokrzyskim została wybrana firma:
Ag-Pol Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Dariusz Kruszyński
ul. Radomska 53
27-200 Starachowice
Protokół z postępowania