Uproszczony kalkulator

rocznych kosztów ogrzewania z sieci MEC domu jednorodzinnego


rodzaj własności wymiennikowni
izolacja cieplna budynku
powierzchnia ogrzewana m2
oczekiwana temperatura wewnętrzna Co


wskaźnik zapotrzebowania:* W/m2
moc zamówiona:kW
zapotrzebowanie ciepła:GJ
koszt dostawy węzła:

lp.wyszczególnieniejedn miaryilośćopłaty
stałezmienne
1zamówiona moc cieplnazł/kW/rok-
2zużyte ciepłozł/GJ-
3przesył stałyzł/kW/rok-
4przesył zmiennyzł/GJ-
Razem
Roczny koszt ogrzewania netto**

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt
z Działem technicznym MEC, tel. (41) 266-46-80 wew. 41