Zakup wraz z dostawą węgla dla źródeł ciepła zamawiających należących do grupy zakupowej Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. i Ciepłownia Ostrowiecka Spółka z o.o. w Ostrowcu Św.

przetarg na: zakup wraz z dostawą węgla dla źródeł ciepła zamawiających należących do grupy zakupowej Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. i Ciepłownia Ostrowiecka Spółka z o.o. w Ostrowcu Św.

specyfikacja warunków zamówienia
załącznik nr 1 – formularz ofertowy
załącznik nr 2 – wykaz dostaw
załącznik nr 3 – projekt umowy
zarządzenie
instrukcja bhp dla firm zewnętrznych
procedura zakupu węgla