Zakup wraz z dostawą węgla dla Ciepłowni MEC Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. na sezon grzewczy 2021/2022

przetarg na: zakup wraz z dostawą węgla dla Ciepłowni MEC Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. na sezon grzewczy 2021/2022

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 – formularz ofertowy
załącznik nr 2 – oświadczenia
załącznik nr 3 – wykaz dostaw
załącznik nr 4 – projekt umowy
załącznik nr 5
Procedura zakupu węgla