Zmiana taryfy dla ciepła od 1 listapada 2019 r.

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OKA.4210.57.2019.AZa z dnia 9 października 2019 r. zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła MEC Sp. z o.o. Zmiana taryfy będzie obowiązywać od dnia 1 listopada 2019 r.

Podstawą do zmiany taryfy była znacząca zmiana kosztu zakupu uprawnień do emisjii dwutlenku węgla. Zmianie uległy ceny związane z wytwarzaniem ciepła, natomiast ceny na przesyle pozostały niezmienione.